Các ứng dụng thực tế của Appsheet và cách tạo ứng dụng

Các ứng dụng thực tế của Appsheet và cách tạo ứng dụng

Tháng Một 21, 2023 Off By Anh bán hàng
Các ứng dụng thực tế của Appsheet và cách tạo ứng dụng

Các bước tạo ứng dụng từ Appsheet

AppSheet là một công cụ cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng di động và web mà không cần biết lập trình. Để tạo một ứng dụng bằng AppSheet, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký tài khoản AppSheet: Truy cập trang web của AppSheet và đăng ký tài khoản miễn phí.

 2. Tạo một bảng dữ liệu: Sử dụng bất kỳ công cụ quản lý dữ liệu như Excel, Google Sheets hoặc Airtable để tạo một bảng dữ liệu chứa thông tin cho ứng dụng của bạn.

 3. Kết nối bảng dữ liệu với AppSheet: Đăng nhập vào tài khoản AppSheet của bạn và tạo mới một ứng dụng. Chọn “Connect a new data source” và chọn bảng dữ liệu mà bạn muốn kết nối.

 4. Thiết lập cấu trúc ứng dụng: Sử dụng công cụ drag-and-drop của AppSheet để thiết lập cấu trúc cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể tạo các màn hình, các nút và các quy tắc điều khiển dữ liệu.

 5. Xem và chia sẻ ứng dụng: Khi hoàn tất, bạn có thể xem ứng dụng trên máy tính

Các ứng dụng thực tế có thể tạo thành bằng Appsheet

AppSheet có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại ứng dụng khác nhau, bao gồm:

 • Ứng dụng quản lý nhân sự: Quản lý thông tin nhân viên, tạo hồ sơ nhân viên, quản lý chấm công và lương.

 • Ứng dụng quản lý dự án: Quản lý các dự án, tạo các công việc và gán cho các thành viên, quản lý tiến độ dự án.

 • Ứng dụng quản lý kho: Quản lý thông tin về sản phẩm, tồn kho, nhập xuất và báo cáo tồn kho.

 • Ứng dụng quản lý đơn hàng: Quản lý đơn đặt hàng, xác nhận đơn hàng, quản lý giao hàng và báo cáo doanh số.

 • Ứng dụng quản lý khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng, tạo hồ sơ khách hàng, quản lý liên lạc và báo cáo doanh số.

 • Ứng dụng quản lý sự cố: Quản lý và theo dõi sự cố, tạo các công việc và gán cho các thành viên, quản lý tiến độ giải quyết sự cố.

 • Ứng dụng quản lý nghiên cứu thị trường: Quản lý các cuộc khảo sát, các câu hỏi và các phản hồi.

 • Ứng dụng quản lý công việc: Quản lý và theo dõi các công việc, gán cho các thành viên, quản lý tiến độ và báo cáo tình trạng công việc.

 • Ứng dụng quản lý chuyến đi: Quản lý và theo dõi chuyến đi, tạo lịch trình và chi phí cho chuyến đi, quản lý vé và khách sạn.

 • Ứng dụng quản lý học sinh: Quản lý thông tin học sinh, tạo hồ sơ học sinh, quản lý điểm và báo cáo học tập.

 • Ứng dụng quản lý sức khỏe: Quản lý thông tin sức khỏe, lịch khám và báo cáo sức khỏe.

 • Ứng dụng quản lý nhà hàng: Quản lý thông tin món ăn, lịch đặt bàn, quản lý đơn hàng và báo cáo doanh thu.

 • Ứng dụng quản lý nhà hàng: Quản lý thông tin món ăn, lịch đặt bàn, quản lý đơn hàng và báo cáo doanh thu.

 • Ứng dụng quản lý giải trí: Quản lý thông tin về sự kiện, vé và báo cáo doanh thu.

 • Ứng dụng quản lý cửa hàng: Quản lý thông tin sản phẩm, đơn hàng và báo cáo doanh số.

Các ứng dụng trên chỉ là một số ví dụ và bạn có thể tạo ra nhiều loại ứng dụng khác nhau bằng cách sử dụng AppSheet và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Những lưu ý khi sử dụng Appsheet

Khi sử dụng AppSheet, có một số lưu ý mà bạn cần lưu ý:

 • AppSheet yêu cầu kết nối Internet để hoạt động. Nếu bạn không có kết nối Internet, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu hoặc chỉnh sửa ứng dụng của bạn.

 • Bảng dữ liệu của bạn phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và cột đầu tiên phải chứa dữ liệu duy nhất để hàm tìm kiếm có thể hoạt động.

 • AppSheet có giới hạn về số lượng dữ liệu và số lượng truy vấn mà bạn có thể tải lên và sử dụng. Nếu bạn cần sử dụng lượng dữ liệu lớn hoặc số lượng truy vấn cao, bạn có thể cần xem xét các gói dịch vụ cao hơn.

 • AppSheet không hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu. Nếu bạn cần sử dụng các kiểu dữ liệu hoặc cấu trúc dữ liệu đặc biệt, bạn cần xem xét các giải pháp khác.

 • AppSheet yêu cầu bảng dữ liệu của bạn được lưu trữ trên một nguồn dữ liệu đám mây, như Google Sheets, Microsoft Excel hoặc Airtable, vì vậy bạn cần có một tài khoản để lưu trữ dữ liệu của bạn.

 • AppSheet có một giới hạn về số lượng người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa ứng dụng, tùy vào gói dịch vụ mà bạn chọn.

 • AppSheet có một giới hạn về số lượng tài khoản người dùng có thể tạo, tùy vào gói dịch vụ mà bạn chọn.

 • AppSheet có một giới hạn về số lượng bảng dữ liệu mà bạn có thể kết nối, tùy vào gói dịch vụ mà bạn chọn.

 • Khi tạo các quan hệ giữa các bảng dữ liệu, bạn cần đảm bảo rằng các cột liên kết được chọn đã chứa dữ liệu duy nhất và không trùng lặp.

 • AppSheet có thể yêu cầu bạn cấu hình các quyền truy cập cho người dùng để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Trong tổng thể, sử dụng AppSheet là một cách dễ dàng để tạo ra các ứng dụng quản lý dữ liệu mà không cần có kinh nghiệm lập trình, nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điều khi sử dụng nó.