Các bước tạo báo cáo trong Google Looker Studio

Các bước tạo báo cáo trong Google Looker Studio

Tháng Một 27, 2023 Off By Anh bán hàng
Các bước tạo báo cáo trong Google Looker Studio

Các bước sử dụng trong Google Looker Studio

 1. Tạo tài khoản Google Looker Studio : Đăng nhập vào Google và tạo tài khoản miễn phí.

 2. Tạo mới một báo cáo: Trong trang chủ của Google Looker Studio, chọn “Tạo báo cáo mới” và chọn một mẫu hoặc tạo từ đầu.

 3. Kết nối dữ liệu: Sử dụng các kết nối dữ liệu để kết nối với nguồn dữ liệu của bạn, chẳng hạn như Google Analytics, Google Sheets, hoặc các cơ sở dữ liệu thứ 3.

 4. Thiết kế báo cáo: Sử dụng các tiện ích và công cụ để thiết kế và trình bày dữ liệu trong báo cáo.

 5. Chia sẻ báo cáo: Chia sẻ báo cáo với những người cần thiết bằng cách thiết lập quyền truy cập hoặc đưa ra liên kết chia sẻ.

Tạo báo cáo trong Google Looker Studio

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và mở Google Looker Studio.

 2. Chọn “Tạo báo cáo mới” từ trang chủ của Google Looker Studio.

 3. Chọn một mẫu hoặc tạo từ đầu để tạo mới báo cáo.

 4. Kết nối với nguồn dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các kết nối dữ liệu đã có sẵn hoặc tạo mới một kết nối.

 5. Thiết kế và trình bày dữ liệu trong báo cáo bằng cách sử dụng các tiện ích và công cụ của Google Looker Studio.

 6. Lưu báo cáo và chia sẻ nếu cần thiết bằng cách thiết lập quyền truy cập hoặc đưa ra liên kết chia sẻ.

 

Các nguồn dữ liệu có thể kết nối trong Google Looker Studio

Google Data Studio có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm:

 1. Google Analytics: Kết nối với tài khoản Google Analytics để lấy dữ liệu về lượt truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi, và hành vi người dùng.

 2. Google Sheets: Kết nối với bảng tính Google để lấy dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào được lưu trữ trong bảng tính.

 3. Các cơ sở dữ liệu thứ 3: Kết nối với các cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, BigQuery hoặc các cơ sở dữ liệu khác thông qua các kết nối dữ liệu đã có sẵn hoặc tùy chỉnh.

 4. Google AdWords: Kết nối với tài khoản Google AdWords để lấy dữ liệu về quảng cáo và hiệu suất chiến dịch quảng cáo.

 5. Google Search Console: Kết nối với tài khoản Google Search Console để lấy dữ liệu về tìm kiếm và hiệu suất tìm kiếm của trang web.

 6. Google My Business : Kết nối với tài khoản Google My Business để lấy dữ liệu về thông tin và đánh giá của cửa hàng, địa điểm.

 7. Google Cloud Storage : Kết nối với tài khoản Google Cloud Storage để lấy dữ liệu từ các tập tin được lưu trữ trong Google Cloud Storage.
 8. YouTube: Kết nối với tài khoản YouTube để lấy dữ liệu về lượt xem, đánh giá, và bình luận của video trên YouTube.

 9. Facebook Ads: Kết nối với tài khoản quảng cáo Facebook để lấy dữ liệu về chiến dịch quảng cáo và hiệu suất quảng cáo trên Facebook.

 10. Các nguồn dữ liệu tùy chỉnh: Kết nối với các nguồn dữ liệu tùy chỉnh sử dụng các kết nối dữ liệu thứ 3 hoặc API.

Những lưu ý khi tạo báo cáo bằng Google Looker Studio

 1. Chọn đúng nguồn dữ liệu: Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng nguồn dữ liệu đúng và cập nhật nhất để tạo báo cáo chính xác.

 2. Xác định mục tiêu và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực: Xác định mục tiêu của báo cáo và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực để đảm bảo rằng báo cáo luôn có thể sử dụng để quản lý và đưa ra quyết định.

 3. Sử dụng biểu đồ và hình ảnh thích hợp: Sử dụng các biểu đồ và hình ảnh thích hợp để trình bày dữ liệu một cách dễ hiểu và dễ nhìn.

 4. Tạo nhiều báo cáo: Tạo nhiều báo cáo cho các mục tiêu và đối tượng khác nhau để đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể tìm thấy thông tin cần thiết.

 5. Sử dụng các tính năng chia sẻ và hợp tác: Sử dụng các tính năng chia sẻ và hợp tác của Google Looker Studio để chia sẻ báo cáo với những người cần thiết

 6. Sử dụng các bộ lọc và tùy chỉnh để lọc dữ liệu: Sử dụng các bộ lọc và tùy chỉnh để lọc dữ liệu và hiển thị chỉ những thông tin cần thiết.

 7. Tạo các báo cáo đa chiều: Tạo các báo cáo đa chiều để hiển thị dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau và tìm ra các mẫu liên quan.

 8. Sử dụng các tiện ích và tiện ích mở rộng: Sử dụng các tiện ích và tiện ích mở rộng của Google Looker Studio để tạo ra các báo cáo phong phú và chuyên nghiệp.

 9. Kiểm tra chính xác dữ liệu: Kiểm tra chính xác dữ liệu trước khi tạo báo cáo để đảm bảo rằng dữ liệu là chính xác và đáng tin cậy.

 10. Sử dụng các công cụ giải quyết vấn đề: Sử dụng các công cụ giải quyết vấn đề của Google Looker Studio nếu gặp vấn đề trong quá trình tạo báo cáo.

 11. Phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu trong Google Looker Studio để tìm ra các mẫu và quan sát dữ liệu.

 12. Tạo các báo cáo chuyên nghiệp: Tạo các báo cáo chuyên nghiệp với các hình ảnh, biểu đồ và số liệu đẹp mắt để giúp người xem dễ dàng hiểu và phân tích dữ liệu.

 13. Chia sẻ và cấp quyền truy cập: Chia sẻ báo cáo với những người cần thiết và cấp quyền truy cập để họ có thể xem và sửa báo cáo.

 14. Cập nhật dữ liệu thường xuyên: Cập nhật dữ liệu thường xuyên để đảm bảo rằng báo cáo luôn cập nhật và chính xác.

 15. Tạo báo cáo theo yêu cầu: Tạo báo cáo theo yêu cầu của khách hàng hoặc nhà quản lý để họ có thể quản lý và quyết định các vấn đề kinh doanh một cách hiệu quả.