Hướng dẫn chuyển tọa độ VN2000 lên Google Map Online một cách chính xác

Hướng dẫn chuyển tọa độ VN2000 lên Google Map Online một cách chính xác

Tháng Tư 4, 2023 Off By Anh bán hàng
Hướng dẫn chuyển tọa độ VN2000 lên Google Map Online một cách chính xác

Hệ tọa độ VN2000 là hệ tọa độ địa lý quốc gia của Việt Nam được sử dụng để định vị các đối tượng trên bề mặt đất tại Việt Nam. Trong khi đó, Google Maps sử dụng hệ tọa độ WGS84, một hệ tọa độ toàn cầu được sử dụng để định vị các đối tượng trên toàn thế giới.

Vì vậy, khi chúng ta muốn định vị một vị trí trên bản đồ Google Maps tại Việt Nam, ta cần chuyển đổi tọa độ từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ WGS84 để vị trí trên bản đồ có thể chính xác. Nếu không chuyển đổi tọa độ, thì vị trí hiển thị trên Google Maps sẽ không chính xác và dẫn đến những sai sót trong việc định vị và sử dụng các thông tin liên quan đến vị trí trên bản đồ.

Cấu trúc của tọa độ VN2000 và các thành phần chính

Tọa độ VN2000 là một hệ tọa độ địa lý được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam để xác định vị trí trên bề mặt đất. Cấu trúc của tọa độ VN2000 được biểu diễn bằng cách sử dụng ba thông số chính như sau:

 • Hệ tọa độ phẳng (plane coordinate system): Sử dụng hệ tọa độ UTM (Universal Transverse Mercator) với 3 dải UTM phù hợp với khu vực miền Bắc (dải UTM 48N), miền Trung (dải UTM 49N) và miền Nam (dải UTM 50N) của Việt Nam.

 • Hệ tọa độ độ cao (height coordinate system): Sử dụng độ cao so với mực nước biển (Mean Sea Level – MSL) được đo tại các đài thủy văn trên toàn quốc.

 • Địa điểm tham chiếu (datum): Sử dụng địa điểm tham chiếu VN2000 với sự trợ giúp của các đài GPS (Global Positioning System) và các phương pháp đo đạc chính xác khác để xác định tọa độ của các điểm trên bề mặt đất.

Do đó, tọa độ VN2000 được biểu diễn dưới dạng ba thông số tương ứng với hệ tọa độ phẳng (UTM), hệ tọa độ độ cao (MSL) và địa điểm tham chiếu (VN2000 datum). Ví dụ: 470504.405, 1093522.137, 46.5371 (UTM zone 48N, MSL, VN2000 datum) là một tọa độ VN2000 tại Việt Nam.

Cấu trúc của tọa độ Google Map: Kinh độ và Vĩ độ

Tọa độ Google Map được sử dụng để xác định vị trí trên bản đồ Google Maps. Cấu trúc của tọa độ Google Map được biểu diễn bằng cách sử dụng hai thông số chính: kinh độ (longitude) và vĩ độ (latitude).

 • Kinh độ là thông số đo đạc vị trí theo chiều dọc của trục địa cầu, được đo bằng đơn vị độ (degree) từ 0 đến 360, tương ứng với vòng tròn trên trục địa cầu xuyên qua hai cực.

 • Vĩ độ là thông số đo đạc vị trí theo chiều ngang của trục địa cầu, được đo bằng đơn vị độ từ -90 đến 90, tương ứng với vòng tròn từ cực Nam đến cực Bắc trên trục địa cầu.

Do đó, tọa độ Google Map được biểu diễn dưới dạng cặp số thực (latitude, longitude). Ví dụ: 21.0278° N, 105.8342° E là một tọa độ Google Map tại Hà Nội, Việt Nam.

Cách chuyển tọa độ VN2000 sang Google Map Online

Để chuyển tọa độ từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ Google Maps, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web “https://epsg.io/” trên trình duyệt web của bạn.

 2. Tìm kiếm mã EPSG của hệ tọa độ VN2000 bằng cách nhập “VN2000” vào ô tìm kiếm.

 3. Sau khi tìm thấy mã EPSG của VN2000, nhập nó vào ô “From SRID” và chọn “Search”.

 4. Chọn kết quả phù hợp và chuyển đổi tọa độ của điểm cần tìm sang định dạng WGS84 (hệ tọa độ được sử dụng bởi Google Maps). Bạn có thể nhập tọa độ vào các ô tương ứng và nhấn “Transform” để chuyển đổi.

 5. Sau khi đã chuyển đổi, tọa độ của điểm sẽ được hiển thị trong định dạng WGS84.

 6. Mở trang Google Maps và nhập tọa độ của điểm vào trong thanh tìm kiếm.

 7. Google Maps sẽ hiển thị vị trí của điểm trên bản đồ.

Hoặc vào thẳng trang Web sau: https://epsg.io/map#srs=4326

Nhập tọa độ VN2000 hoặc di chuyển bản đồ, và bấm Transform để chuyển từ tọa độ VN2000 sang Google Map một cách dễ dàng.

Hướng dẫn chuyển tọa độ VN2000 lên Google Map Online một cách chính xác

Chuyển hàng loạt tọa độ VN2000 sang Google Map một cách chính xác với ứng dụng sau

Để chuyển bản đồ từ VN2000 sang Google Map hàng loạt bạn sẽ phải sử dụng các ứng dụng chuyển đổi, một ứng dụng chuyển đổi là 

Bạn tham khảo cách chuyển đổi và tải ứng dụng ở trang Web sau:

Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại

Để bắt đầu sử dụng phần mềm PXTsoftTransformCoordinate, Bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tải về và giải nén phần mềm

Sau đó, giải nén tập tin PXTsoftTransformCoordinate.zip vừa tải về bằng cách click chuột phải và chọn “Extract” hoặc “Giải nén”.

Bước 2: Chạy phần mềm

Để chạy phần mềm, hãy click vào tập tin PXTsoftTransformCoordinate.exe trong thư mục PXTsoftTransformCoordinate.

Lưu ý: Phần mềm này yêu cầu Microsoft .NET Framework 4.5.2 để chạy. Nếu máy tính của Bạn không có phiên bản này, hãy truy cập vào link sau để tải về và cài đặt: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642

Bước 3: Khai thác phần mềm

Sau khi đã chạy phần mềm, Bạn có thể khai thác phần mềm bằng cách thực hiện các bước sau đây:

3.1. Mở tập tin Excel

Trong phần mềm, chọn Open để mở tập tin Excel Bạn cần chuyển đổi hệ tọa độ.

3.2. Chuyển đổi hệ tọa độ

a. Chuyển hệ tọa độ VN2000 HN <—> WGS84 (VN2000 NB)

Để chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 HN <—> WGS84 (VN2000 NB), Bạn cần chọn sheet cần chuyển đổi và chọn Transform Coordinates —> VN2000 HN <—> WGS84 (VN2000 NB). Sau đó, Bạn cần chọn các thông số cần thiết và click vào Transform để thực hiện chuyển đổi. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình.

b. Chuyển hệ tọa độ VN2000 <—> WGS84

Để chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 <—> WGS84, Bạn cần chọn sheet cần chuyển đổi và chọn Transform Coordinates —> VN2000 <—> WGS84. Sau đó, Bạn cần chọn các thông số cần thiết và click vào Transform để thực hiện chuyển đổi. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình.

c. Chuyển hệ tọa độ UTM —> Lat Long

Để chuyển đổi hệ tọa độ UTM —> Lat Long, Bạn cần chọn sheet cần chuyển đổi và chọn Transform Coordinates —> UTM —

– Chọn các thông số, sau đó click vào Transform:

f. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> decimal degrees —> Lat Long:

 • Cấutrúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm:
 • Cột A chứa tọa độ Latitude (dạng DD.mmss)

 • Cột B chứa tọa độ Longitude (dạng DD.mmss)

 • Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ

 • Chọn Transform Coordinates —> decimal degrees —> Lat Long:

– Chọn các thông số, sau đó click vào Transform:

– Lưu kết quả vào file Excel mới:

 • Chọn Save As:

 • Chọn vị trí lưu file Excel mới và đặt tên file:

 • Sau đó click Save để lưu kết quả:

Đây là các bước để tải về, giải nén và sử dụng phần mềm PXTsoftTransformCoordinate để chuyển đổi các hệ tọa độ khác nhau. Chú ý cần cài đặt Microsoft .NET Framework 4.5.2 trước khi sử dụng phần mềm.

Cách chuyển tọa độ VN2000 lên Google My Map dễ dàng

Như vậy với hướng dẫn trên, bạn dã có thể chuyển tọa độ VN2000 sang tọa độ chuẩn của Google Map một cách dễ dàng và chính xác. Sau khi đã chuyển các dữ liệu tọa độ về chuẩn của Google Map, việc đưa tọa độ này lên Google My Map sẽ rất đơn giản, bạn tham khảo ở bài viết sau để biết được các đưa tọa độ lên bản đồ Google My Map nhanh chóng và chính xác.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps