Hàm Left trong Power Query để lấy ký tự bên trái

Hàm Left trong Power Query để lấy ký tự bên trái

Tháng Bảy 28, 2023 Off By Anh bán hàng

Hàm Left trong Power Query là gì ?

Hàm LEFT trong Power Query là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn trích xuất một phần của chuỗi ban đầu chỉ với một vài bước đơn giản. Chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng hàm này để lấy các ký tự bên trái từ một cột chứa các chuỗi ký tự.

Nếu bạn đang tìm cách tối ưu quy trình xử lý dữ liệu và cải thiện hiệu suất công việc của mình, hãy tiếp tục theo dõi để khám phá cách áp dụng hàm LEFT trong Power Query và biến nó thành một phần không thể thiếu trong công cụ phân tích dữ liệu của bạn.

Về thực chất tương tự như Exel, nhưng cách sử dụng sẽ khác trong Power Query với ngôn ngữ Power Query M. Cách lấy ký tự bên trái từ một chuỗi ký từ trong Power Query như sau.

Cách lấy ký tự bên trái trong Power Query

Trong Power Query (hoặc Power Query Editor), bạn có thể dễ dàng lấy ký tự bên trái của một chuỗi bằng cách sử dụng hàm Text.Start. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách đơn giản và hiệu quả. Hàm Left trong Power Query thực chất là sử dụng cấu trúc Tex.Start ở thêm cột trong Power Query.

Text.Start(text as nullable text, count as number) as text

Trong đó:

  • text: Đối số bắt buộc, đại diện cho chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy ký tự bên trái.

  • count: Đối số bắt buộc, là số nguyên dương đại diện cho số lượng ký tự bên trái muốn lấy từ text.

Hàm Text.Start trả về một chuỗi mới chứa số lượng ký tự được chỉ định từ bên trái của chuỗi gốc. Nếu text là null hoặc rỗng, hàm sẽ trả về một chuỗi rỗng. Nếu count lớn hơn độ dài của text, hàm sẽ trả về toàn bộ chuỗi gốc.

Ví dụ sử dụng hàm Text.Start:

Text.Start(“Hello, World!“, 5)

Kết quả của ví dụ trên sẽ là chuỗi “Hello”. Hàm Text.Start lấy 5 ký tự bên trái từ chuỗi “Hello, World!”.

Cách tạo cột lấy ký tự bên trái bằng Power Query M hay hàm Left trong Power Query

Đầu tiên, mở Power Query Editor bằng cách nhấp chuột phải vào một bảng hoặc truy vấn trong Power BI hoặc Excel và chọn “Edit Query” hoặc “Transform Data.”

Tiếp theo, chọn cột chứa chuỗi mà bạn muốn lấy ký tự bên trái.

Thêm một bước mới trong biểu đồ bên phải bằng cách nhấp chuột phải vào cột và chọn “Add Column” -> “Custom Column.”

Trong hộp thoại Custom Column, đặt tên cho cột mới trong phần “New column name” (ví dụ: “LeftCharacters”).

Trong phần “Custom column formula,” sử dụng công thức sau để lấy ký tự bên trái: Text.Start([YourColumnName], 3). Điều này sẽ giúp bạn lấy 3 ký tự đầu tiên từ cột đó.

Nhấp “OK” để tạo cột mới chứa ký tự bên trái của chuỗi.

Cuối cùng, nhấn “Close & Apply” để áp dụng các thay đổi và quay lại báo cáo hoặc bảng trong Power BI hoặc Excel.

Tham khảo thêm tại đây.

Ví dụ cụ thể hàm Left trong Power Query với ngôn ngữ Power Query M

Hàm Left trong Power Query

Ví dụ trong bảng sau của giao diện edit Power Query, để lấy 3 ký tự đầu tiên trong cột Mã sản phẩm như hàm Left trong Exel với Power Query, bạn thực hiện như sau.

Tạo thêm cột mới trong Power Query bằng Tab Add Column và chọn Custom Column.

Tại giao diện viết hàm thêm cột bạn dùng hàm như sau:

Text.Start([Mã sản phẩm], 3)

Hàm Left trong Power Query

Sau đó bạn chọn OK, thì kết quả của việc tạo hàm left trong Power Query hay lấy ký tự bên phải đã được tạo như sau.

Hàm Left trong Power Query

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm LEFT trong Power Query và cách sử dụng nó để trích xuất ký tự bên trái của chuỗi một cách dễ dàng và hiệu quả. Hàm LEFT là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn chỉ với vài bước đơn giản, nhanh chóng lấy phần đầu của chuỗi mà bạn cần. Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng hàm LEFT trong Power Query Editor, giúp tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu suất công việc. Đừng ngần ngại áp dụng ngay những kiến thức này vào công việc của bạn để tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả trong làm việc.