Hàm RIGHT trong Power Query để lấy ký tự bên phải 1 cách hiệu quả

Hàm RIGHT trong Power Query để lấy ký tự bên phải 1 cách hiệu quả

Tháng Bảy 30, 2023 Off By Anh bán hàng

Trong Power Query, hàm RIGHT là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn lấy ký tự bên phải của chuỗi dữ liệu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RIGHT trong Power Query một cách chính xác và tiết kiệm thời gian trong quá trình biến đổi dữ liệu.

Hàm Right trong Power Query được sử dụng với công thức tính toán sau

Khi làm việc với dữ liệu trong Power Query, chúng ta thường cần thực hiện các phép biến đổi để trích xuất thông tin quan trọng từ các chuỗi dữ liệu. Hàm RIGHT trong Exel cho phép bạn dễ dàng lấy các ký tự cuối cùng của một chuỗi, giúp rút ngắn quy trình và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Tương tự như vậy trong Power Query cũng có cách sử dụng hàm Right.

Để sử dụng hàm RIGHT, đầu tiên bạn cần mở Power Query Editor và chọn cột chứa chuỗi mà bạn muốn trích xuất ký tự bên phải. Sau đó, thêm một bước mới và đặt tên cho cột kết quả.

Tiếp theo, bạn chỉ cần sử dụng công thức sau để áp dụng hàm RIGHT trong Power Query:

= Text.End([Tên cột chứa chuỗi], số_lượng_ký_tự_cần_lấy)

Thay “Tên cột chứa chuỗi” bằng tên thực tế của cột chứa dữ liệu chuỗi của bạn và “số_lượng_ký_tự_cần_lấy” bằng số ký tự bạn muốn lấy từ cuối chuỗi. Nếu bạn không chỉ định số_lượng_ký_tự_cần_lấy, hàm RIGHT sẽ mặc định lấy một ký tự cuối cùng.

Khi đã áp dụng công thức, cột kết quả sẽ hiển thị các ký tự cuối cùng được trích xuất từ chuỗi dữ liệu ban đầu.

Như vậy, việc sử dụng hàm RIGHT trong Power Query là một cách thông minh để thao tác với dữ liệu chuỗi một cách hiệu quả và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

 

Cách lấy ký tự bên phải hay hàm RIGHT trong Power Query như sau

Trong Power Query, bạn có thể lấy ký tự bên phải của một chuỗi bằng cách sử dụng hàm Text.End. Hàm này trả về một số lượng ký tự cuối cùng của một chuỗi cụ thể. Để làm điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Mở Power Query Editor bằng cách nhấp chuột phải vào bảng hoặc dữ liệu và chọn “Edit Query”.

  2. Trong Power Query Editor, chọn cột chứa chuỗi mà bạn muốn lấy ký tự bên phải.

  3. Thêm một bước mới vào bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và chọn “Add Column” (Thêm cột).

  4. Đặt tên cho cột mới (ví dụ: “Ký tự bên phải”).

  5. Trong công thức cho cột mới, sử dụng hàm Text.End để lấy ký tự bên phải. Cú pháp của hàm Text.End như sau:

Text.End(text as text, optional count as number) as text

Trong đó:

    • text là chuỗi mà bạn muốn lấy ký tự bên phải.
    • count (tùy chọn) là số lượng ký tự bạn muốn lấy từ cuối chuỗi. Nếu không chỉ định count, mặc định sẽ lấy một ký tự cuối cùng.

Ví dụ, nếu bạn muốn lấy 3 ký tự cuối cùng của cột “Tên” trong bảng của bạn, bạn có thể sử dụng công thức sau:

= Text.End([Tên], 3)

Như vậy bạn đã áp dụng hàm Right trong Power Query bằng cách lấy 3 ký tự bên phải hay cuối cùng của chuỗi cột cần lấy.

6. Nhấn Enter để áp dụng công thức và lấy ký tự bên phải cho mỗi hàng của cột.

7. Sau khi đã hoàn thành, nhấn “Close & Apply” (Đóng và Áp dụng) để áp dụng các thay đổi và quay lại bộ dữ liệu của bạn.

Cột mới “Ký tự bên phải” sẽ hiển thị kết quả với số lượng ký tự cuối cùng của từng chuỗi trong cột gốc.

Tìm hiểu thêm cách dùng hàm Right trong Power Query với text.end tại đây.https://learn.microsoft.com/en-us/powerquery-m/text-end

Ví dụ sử dụng hàm Right trong Power Query với Text.End để lấy ký tự bên phải của cột

 

Hàm right trong Power Query

Sau đó bạn chọn tab Add Column và chọn Custom Column để tạo cột lấy giá trị bằng hàm Text. 

Và bạn dùng hàm như sau.

=Text.end([Mã sản phẩm],3)

Hàm RIGHT trong Power Query để lấy ký tự bên phải 1 cách hiệu quả

Kết quả ta sẽ có kết quả như sử dụng hàm Right trong Power Query

 

Hàm RIGHT trong Power Query để lấy ký tự bên phải 1 cách hiệu quả

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm RIGHT trong Power Query và cách sử dụng nó để lấy ký tự bên phải của một chuỗi dữ liệu. Hàm RIGHT là một công cụ hữu ích cho việc trích xuất thông tin quan trọng từ các chuỗi và giúp tối ưu hóa quy trình làm việc trong Power Query.

Bằng cách thêm một bước mới trong Power Query Editor và sử dụng công thức đơn giản “Text.End([Tên cột chứa chuỗi], số_lượng_ký_tự_cần_lấy)”, chúng ta có thể dễ dàng lấy các ký tự cuối cùng của một chuỗi dữ liệu. Nếu không chỉ định số_lượng_ký_tự_cần_lấy, hàm RIGHT sẽ mặc định lấy một ký tự cuối cùng.

Việc sử dụng hàm RIGHT giúp tiết kiệm thời gian và năng suất khi làm việc với dữ liệu chuỗi, đồng thời cải thiện hiệu suất xử lý dữ liệu trong Power Query. Điều này rất hữu ích khi bạn cần thực hiện các phép biến đổi dữ liệu phức tạp và xử lý hàng loạt thông tin.