Giới thiệu

Blog chia sẻ kinh nghiệm bán hàng và các kỹ năng cần thiết từ huấn luyện, quản lý, ứng dụng các phần mềm trong công viêc và phân tích xử lý số liệu trong công tác quản trị bán hàng. Ngoài ra chia sẻ nhưng kinh nghiệm hay trong cuộc sống nhằm chia sẻ những thông tin bổ ích cho mọi người.

Các thông tin mang tính chất chia sẻ những kiến thức và hiểu biết cá nhân.

Bạn có các thắc mắc cần được liên hệ, có thể liên hệ qua trang facebook sau:

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh

Hoặc email: anhbanhang.com@gmail.com

Cảm ơn các bạn