Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Bill là gì trong bán hàng online Bill là gì trong bán hàng online, thường thì trong quá trình bán hàng online hay tìm hiểu về bán hàng online bạn sẽ thường hay gặp các thuật ngữ này. Thực ra đối với bán hàng Online thì bill có nghĩa là hóa đơn, hoặc có thể […]

Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Khách hàng thường mong muốn điều gì khi mua sản phẩm của bạn để kinh doanh

Khi bạn bán hàng, hãy đặt mình vào vị trí khách hàng để biến điều gì khách hàng đang cần nhằm đưa ra giải pháp là sản phẩm của mình mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Câu chuyện: giải pháp về hành vi khách hàng

Chuyện kể là đàn ông một quốc gia rất sung mãn, đến 70 tuổi mà họ vẫn có nhu cầu khá cao về chuyện chăn gối. Điều này cũng kéo theo lượng tiêu thụ của bao cao su tại nước này rất lớn. Nhưng có một vấn đề là, đến tiệm thuốc mua bao cao […]