DISC trong bán hàng và ứng dụng DISC để thấu hiểu tính cách khách hàng.

DISC trong bán hàng và ứng dụng DISC để thấu hiểu tính cách khách hàng.

DISC là mô hình để hiểu tính cách và hành vi con người không chỉ trong tổ chức mà ngoài tổ chức, ứng dụng DISC trong bán hàng giúp bạn hiểu khách hàng hơn và mang lại cơ hội chốt đơn với khách hàng nhanh chóng, hiểu từng nhóm tính cách khách hàng giúp bạn có chiến lược hoặc kịch bản bán hàng hợp lý.

Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Bill là gì trong bán hàng online Bill là gì trong bán hàng online, thường thì trong quá trình bán hàng online hay tìm hiểu về bán hàng online bạn sẽ thường hay gặp các thuật ngữ này. Thực ra đối với bán hàng Online thì bill có nghĩa là hóa đơn, hoặc có thể […]

4 nhóm tính cách DISC và tìm hiểu về mô hình DISC

4 nhóm tính cách DISC và tìm hiểu về mô hình DISC

DISC là gì ? Lý thuyết DISC được nghiên cứu và xây dựng bởi nhà tâm lý học William Moulton Marston – còn được gọi là Charles Moulton. 4 chữ cái D, I, S, C đại diện cho 4 nhóm tính cách của con người: Dominance (thống trị), Influence (ảnh hưởng), Steadiness (kiên định), Conscientiousness […]

Công việc làm thêm làm cộng tác viên cho các ngân hàng phát triển ứng dụng với tiếp thị liên kết Accesstrade với thu nhập một ngày có thể từ 1 triệu trở lên

Công việc làm thêm làm cộng tác viên cho các ngân hàng phát triển ứng dụng với tiếp thị liên kết Accesstrade với thu nhập một ngày có thể từ 1 triệu trở lên

Chủ động trong công việc với việc làm cộng tác viên cho các ngân hàng phát triển ứng dụng ngân hàng chuyển đổi số, công việc mang lại thu nhập hơn 1 triệu mỗi ngày hoặc cao hơn nữa tùy vào năng lực của bạn.

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Cách làm tròn theo quy cách đóng gói đơn giản trong exel nhằm tổng hợp số lượng theo đơn vị lẻ nhưng vẫn đảm bảo đóng chẵn theo thùng, hay quy cách sắp xếp trong exel

Hướng dẫn đăng ký tham gia tiếp thị liên kết affiliate với ACCESSTRADE

Hướng dẫn đăng ký tham gia tiếp thị liên kết affiliate với ACCESSTRADE

Hướng dẫn đăng ký thành viên ACCESSTRADE để tham gia tiếp thị liên kết nhằm tạo thêm thu nhập cho nghề tay trái hay nghề chính của bạn bằng cách hưởng hoa hồng trên các kênh thương mại điện tử, các trang bán hàng hay từ ngân hàng, tài chính.

Tự mình kiếm hoa hồng lên tới 1 triệu hoặc nhiều hơn cho riêng mình chỉ việc cài đặt các ứng dụng ngân hàng

Tự mình kiếm hoa hồng lên tới 1 triệu hoặc nhiều hơn cho riêng mình chỉ việc cài đặt các ứng dụng ngân hàng

Giới thiệu một công việc bạn có thể chủ động thời gian, làm thêm và tự kiếm thu nhập đầu tiên hơn 1 triệu đồng, nếu cố gắng tìm hiểu và thực hiện thì thu nhập hàng tháng của bạn còn có thể cao hơn nữa.