hàm MAX có điều kiện trong Exel

hàm MAX có điều kiện trong Exel

Hàm MAX có điều kiện trong Excel là một hàm tính toán dùng để tìm giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu theo một điều kiện nhất định. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm MAX có điều kiện để tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị trong cột A nếu giá trị trong cột B là “X”.

So sánh Exel và Power Bi

So sánh Exel và Power Bi

Excel là một công cụ tổng quát cho việc xử lý và quản lý dữ liệu với rất nhiều tính năng và công cụ hỗ trợ. Power BI là một công cụ mạnh mẽ cho việc thống kê và biểu diễn dữ liệu. Excel có thể sử dụng để tạo ra các giải pháp tích hợp mạnh mẽ với các công cụ khác, trong khi Power BI chủ yếu dùng cho việc phân tích dữ liệu.

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

DAX (Data Analysis Expressions) là một ngôn ngữ tính toán dùng để tạo các bảng và các tính toán trong Power BI. Nó cho phép người dùng tạo các biểu đồ, báo cáo và giải pháp phân tích dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. DAX cung cấp một loạt các hàm tính toán như tính tổng, trung bình, tỷ lệ, và hàm định dạng để giúp người dùng tạo các tính toán và biểu diễn dữ liệu một cách chính xác và thông minh.

Mô hình PAS là một mô hình tư vấn bán hàng được sử dụng để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Mô hình PAS là một mô hình tư vấn bán hàng được sử dụng để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Mô hình PAS (Problem, Agitate, Solve) trong tư vấn bán hàng là một mô hình tiêu chuẩn để giúp người bán hàng tìm ra và giải quyết vấn đề của khách hàng bằng cách tạo ra sự lo lắng về vấn đề đó và cung cấp giải pháp cho vấn đề đó. Mô hình PAS thường được sử dụng cho các sản phẩm dịch vụ và cần có các kỹ năng như nghe, hiểu và giải quyết vấn đề để sử dụng mô hình này hiệu quả.

Mô hình AIDA trong tư vấn bán hàng

Mô hình AIDA trong tư vấn bán hàng

Mô hình AIDA là một mô hình tư vấn bán hàng, trong đó các bước chính là tạo sự chú ý, tạo sự quan tâm, tạo sự mong muốn và hành động của khách hàng. Trong mô hình này, tư vấn viên sẽ sử dụng các kỹ thuật quảng cáo, bán hàng và kỹ năng giao tiếp để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Cuối cùng, hành động chốt đơn hàng được thực hiện để hoàn tất quá trình mua hàng.

Mô hình tư vấn bán hàng SPIN

Mô hình tư vấn bán hàng SPIN

Mô hình tư vấn bán hàng SPIN là một phương pháp tư vấn bán hàng được sử dụng để tìm hiểu và trả lời các câu hỏi về tình trạng, vấn đề, hậu quả và nhu cầu của khách hàng. Mô hình này bao gồm 4 bước: Situation (tình trạng), Problem (vấn đề), Implication (hậu quả), và Need-Payoff (nhu cầu và kết quả). Sử dụng mô hình này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cải thiện kết quả bán hàng.

Các mô hình tư vấn bán hàng hiệu quả bạn nên biết và vận dụng hiệu quả

Các mô hình tư vấn bán hàng hiệu quả bạn nên biết và vận dụng hiệu quả

Mô hình tư vấn bán hàng là một kỹ thuật quản lý bán hàng, sử dụng các phương pháp tư vấn và giải quyết nhu cầu của khách hàng để giúp họ quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Mô hình này tập trung vào khách hàng, tạo ra một trải nghiệm mua hàng tốt và tạo ra mối quan hệ dài hạn với khách hàng.

Các kỹ năng cần thiết của nhân viên bán hàng thành công và cách cải thiện kỹ năng bán hàng

Các kỹ năng cần thiết của nhân viên bán hàng thành công và cách cải thiện kỹ năng bán hàng

Để trở thành nhân viên bán hàng thành công cần có những kỹ năng cơ bản sau: Giao tiếp, tư vấn bán hàng, bán hàng, vượt qua phản đối và không ngừng cải thiện kỹ năng trong bán hàng với các cách sau.