Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Google sheets là công cụ mạnh mẽ trong làm báo cáo và xử lý số liệu, trong quá trình sử dụng, việc xuống dòng trong google sheet rất dễ dàng với các cách sau để có thể làm đẹp báo cáo hoặc tùy theo nhu cầu xử lý.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Hàm biểu thức có điều kiện trong google data studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Tạo trường dữ liệu mới trong Google data Studio với dữ liệu đáp ứng điều kiện của các cột dữ liệu sẵn có với hàm Case và cách sử dụng hiệu quả.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Việc chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong googlesheet (Google sheet) rất đơn giản, thường gặp ở định dạng số hoặc cách trình bày số, với các phương pháp để đổi dấu phẩy thành dấu chấm và ngược lại như sau.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách lấy link chia sẻ hàng loạt các file trong thư mục của Google drive vào một file googlesheet

Cách lấy danh sách các file, đường link chia sẻ các file văn bản, hình ảnh, bảng tính, googlesheet, tài liệu, âm thanh…. trong thư mục google drive vào googlesheet hàng loạt và tự động.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Việc nối nhiều bảng Query lại với nhau giúp kếp hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một bảng thống nhất giúp bạn thuận tiện hơn trong xử lý và phân tích với cách sau trong Power Query.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Cách làm tròn theo quy cách đóng gói đơn giản trong exel nhằm tổng hợp số lượng theo đơn vị lẻ nhưng vẫn đảm bảo đóng chẵn theo thùng, hay quy cách sắp xếp trong exel