Tự thu nhỏ chữ trong ô Exel và tự phóng to trong Exel

Tự thu nhỏ chữ trong ô Exel và tự phóng to trong Exel

Trong Exel có một chức năng rất hay là tự thu nhỏ chữ trong ô Exel hoặc tự phóng to chữ trong ô Exel khi bạn kéo rộng ô ra hay thu hỏi ô lại, chữ trong ô đó của Exel sẽ tự động điều chỉnh cỡ chữ vừa với ô trong Exel. Cách làm như sau

Cách ép chữ trong exel và chống tràn chữ trong Exel

Cách ép chữ trong exel và chống tràn chữ trong Exel

Với tình huống dòng văn bản trong ô quá dài dẫn đến tràn qua ô khác hay làm thay đổi chiều rộng, chiều dài của ô/cột trong Exel, để ép chữ gọn vào mà không thay đổi kích thước các dòng, cột trong Exel thì cách ép chữ trong Exel sau đây sẽ giúp bạn.

Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Để trình bày số liệu trong Exel, đôi lúc dấu phẩy và dấu chấm của Exel để thể hiện số thập phân hay hàng nghìn chưa đúng ý của bạn, để có thể cài đặt dấu chấm trong Exel, hay dấu phẩy trong Exel ngăn cách hàng thập phân hay hàng nghìn đảm bảo trình bày.

Appsheet là gì ? Appsheet tạo ứng dụng không cần lập trình

Appsheet là gì ? Appsheet tạo ứng dụng không cần lập trình

Appsheet là gì ? Google Cloud AppSheet là một phần của hệ sinh thái tương tự nhưng ít phức tạp hơn xoay quanh Gmail, Google Workspace, Google Drive, Google Maps, Google Sheets, Google Cloud SQL và nhiều dịch vụ Google Cloud, bao gồm cả máy học, cũng như Zapier của bên thứ ba, appsheet giúp bạn tự tạo nên các ứng dụng mà không cần biết về lập trình với các tính năng nổi trội như sau.

Hàm CALCULATE trong Power Bi - Hàm DAX thường được dùng

Hàm CALCULATE trong Power Bi – Hàm DAX thường được dùng

Hàm Calculate là hàm được sử dụng thường xuyên và hiệu quả trong Power Bi, với nhiều cách sử dụng trong nhiều tình huống giúp bạn có thể thực hiện được trong nhiều ngữ cảnh, đưa ra nhiều điều kiện. Hàm Calculate trong Power Bi là hàm thường được sử dụng hiệu quả.

Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Appsheet với rất nhiều hàm để bạn sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau nhằm tạo nên ứng dụng phục vụ tốt công việc, tuy nhiên có những hàm phổ biện bạn cần phải biết và sử dụng hiệu quả.