hàm MAX có điều kiện trong Exel

hàm MAX có điều kiện trong Exel

Hàm MAX có điều kiện trong Excel là một hàm tính toán dùng để tìm giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu theo một điều kiện nhất định. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm MAX có điều kiện để tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị trong cột A nếu giá trị trong cột B là “X”.

So sánh Exel và Power Bi

So sánh Exel và Power Bi

Excel là một công cụ tổng quát cho việc xử lý và quản lý dữ liệu với rất nhiều tính năng và công cụ hỗ trợ. Power BI là một công cụ mạnh mẽ cho việc thống kê và biểu diễn dữ liệu. Excel có thể sử dụng để tạo ra các giải pháp tích hợp mạnh mẽ với các công cụ khác, trong khi Power BI chủ yếu dùng cho việc phân tích dữ liệu.

Tự thu nhỏ chữ trong ô Exel và tự phóng to trong Exel

Tự thu nhỏ chữ trong ô Exel và tự phóng to trong Exel

Trong Exel có một chức năng rất hay là tự thu nhỏ chữ trong ô Exel hoặc tự phóng to chữ trong ô Exel khi bạn kéo rộng ô ra hay thu hỏi ô lại, chữ trong ô đó của Exel sẽ tự động điều chỉnh cỡ chữ vừa với ô trong Exel. Cách làm như sau

Cách ép chữ trong exel và chống tràn chữ trong Exel

Cách ép chữ trong exel và chống tràn chữ trong Exel

Với tình huống dòng văn bản trong ô quá dài dẫn đến tràn qua ô khác hay làm thay đổi chiều rộng, chiều dài của ô/cột trong Exel, để ép chữ gọn vào mà không thay đổi kích thước các dòng, cột trong Exel thì cách ép chữ trong Exel sau đây sẽ giúp bạn.

Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Để trình bày số liệu trong Exel, đôi lúc dấu phẩy và dấu chấm của Exel để thể hiện số thập phân hay hàng nghìn chưa đúng ý của bạn, để có thể cài đặt dấu chấm trong Exel, hay dấu phẩy trong Exel ngăn cách hàng thập phân hay hàng nghìn đảm bảo trình bày.

Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query...

Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query…

Trong quá trình thực hành xử lý số liệu, việc thực hành thông qua các dữ liệu thô và cần nguồn dữ liệu thực hành là cần thiết, các nguồn dữ liệu sau sẽ cung cấp file thực hành, file mẫu học tập về phân tích dữ liệu