Danh mục: Exel

Tháng Bảy 28, 2023 Off

Hàm đếm giá trị trùng nhau trong Exel đơn giản với 5 lý do

By Anh bán hàng

Việc đếm trùng lặp không chỉ hữu ích trong việc phân tích dữ liệu mà còn giúp cải thiện chất lượng dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu để sử dụng trong các báo cáo, biểu đồ và các tác vụ khác trong Excel. Nó là một trong những công cụ cơ bản và quan trọng trong việc làm việc với bảng tính và dữ liệu trong Excel. Bằng hàm đếm giá trị trùng nhau trong Exel sau sẽ giúp bạn xử lý nhanh

Tháng Tư 9, 2023 Off

Cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel với 2 phương pháp: Các công thức và tính năng hữu ích

By Anh bán hàng

Bài viết trình bày cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel bằng hai phương pháp: sử dụng công thức tính toán đơn giản và sử dụng hàm CONVERT. Bài viết cung cấp nhiều ví dụ cụ thể và bảng mã đơn vị chuyển đổi của hàm CONVERT để giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thực hiện chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel.

Tháng Tư 1, 2023 Off

3 Cách tự học Power Query hiệu quả: Tài liệu và phương pháp học tốt nhất

By Anh bán hàng

Bài viết sẽ cung cấp cho người đọc các cách tự học hiệu quả Power Query miễn phí như xem video trên YouTube, đọc sách điện tử, tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bài viết cũng giới thiệu các khóa học trực tuyến tốt nhất để người đọc có thể nâng cao kỹ năng Power Query của mình. Từ đó, giúp người đọc có thể học Power Query một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tháng Ba 30, 2023 Off

4 cách tham chiếu dữ liệu giữa các sheet trong excel

By Anh bán hàng

Tham chiếu dữ liệu giữa các sheet trong Excel là quá trình sử dụng các công cụ của Excel để kết nối và lấy dữ liệu từ các ô hoặc bảng tính khác trong cùng một tập tin Excel. Có nhiều cách để tham chiếu dữ liệu giữa các sheet như sử dụng công thức hàm, sử dụng tên định danh cho ô, sử dụng bảng điều khiển dữ liệu và sử dụng công thức liên kết. Quá trình tham chiếu dữ liệu giữa các sheet rất hữu ích trong việc quản lý dữ liệu và phân tích trong Excel.

Tháng Ba 30, 2023 Off

Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel với 2 trường hợp sau

By Anh bán hàng

Khi bạn sử dụng hàm đếm không trùng trong Excel, bạn có thể sử dụng các tiêu chí hoặc điều kiện để chỉ định phạm vi các giá trị cần đếm. Ví dụ, bạn có thể đếm số lượng giá trị duy nhất trong một phạm vi từ A1 đến A10 trong bảng tính, hoặc đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột chứa các tên khách hàng. Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT đếm không trùng lặp trong các mảng.

Tháng Ba 13, 2023 Off

Tách dữ liệu trong Exel thành nhiều file khác nhau tự động bằng Visual Basic

By Anh bán hàng

Để tách dữ liệu Exel thành nhiều file khác nhau, có rất nhiều cách, tuy nhiên với file dữ liệu hàng ngàn dòng, nhiều giá trị lọc để tách dữ liệu thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện việc này, sử dụng đoạn mã VBA (Visual Basic) sau sẽ tách dữ liệu cho bạn trong tíc tắc mà không phải thao tác lặp lại thủ công.

Tháng Hai 28, 2023 Off

Cách chuyển file csv thành xls xlsx bằng exel

By Anh bán hàng

Chuyển đổi tệp CSV sang tệp Excel có thể thực hiện bằng cách mở tệp CSV trực tiếp trong Excel hoặc sử dụng tính năng “Nhập dữ liệu” trong Excel. Khi bạn mở tệp CSV trực tiếp trong Excel, Excel sẽ tự động mở Trình hướng dẫn nhập dữ liệu để giúp bạn định dạng dữ liệu cho phù hợp với bảng tính. Nếu bạn sử dụng tính năng “Nhập dữ liệu”, bạn cần chọn tệp CSV, chọn cách thức phân cách dữ liệu, và sau đó chọn định dạng bảng tính để hoàn thành quá trình chuyển đổi. Sau khi hoàn thành, dữ liệu từ tệp CSV sẽ được hiển thị trên bảng tính Excel và bạn có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu như bình thường.

Tháng Một 29, 2023 Off

hàm MAX có điều kiện trong Exel

By Anh bán hàng

Hàm MAX có điều kiện trong Excel là một hàm tính toán dùng để tìm giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu theo một điều kiện nhất định. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm MAX có điều kiện để tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị trong cột A nếu giá trị trong cột B là “X”.