Danh mục: Google Looker Studio

các hướng dẫn và các cách làm báo cáo, xử lý dữ liệu với google Looker Studio

Tháng Một 27, 2023 Off

Các bước tạo báo cáo trong Google Looker Studio

By Anh bán hàng

Google Data Studio mang lại nhiều tiện ích và là công cụ mạnh mẽ trong việc tạo các báo cáo và phân tích dữ liệu, để sử dụng hiệu quả bạn cần thực hiện theo các bước sau và lưu ý sau khi sử dụng Google Data Studio.