Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Google sheets là công cụ mạnh mẽ trong làm báo cáo và xử lý số liệu, trong quá trình sử dụng, việc xuống dòng trong google sheet rất dễ dàng với các cách sau để có thể làm đẹp báo cáo hoặc tùy theo nhu cầu xử lý.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Việc chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong googlesheet (Google sheet) rất đơn giản, thường gặp ở định dạng số hoặc cách trình bày số, với các phương pháp để đổi dấu phẩy thành dấu chấm và ngược lại như sau.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách lấy link chia sẻ hàng loạt các file trong thư mục của Google drive vào một file googlesheet

Cách lấy danh sách các file, đường link chia sẻ các file văn bản, hình ảnh, bảng tính, googlesheet, tài liệu, âm thanh…. trong thư mục google drive vào googlesheet hàng loạt và tự động.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Cách chia nhỏ dữ liệu hay thông tin trong Googlesheet để bảo mật hoặc phân quyền xem báo cáo

Cách chia nhỏ dữ liệu báo cáo hay bảng theo dõi thông tin trên Googlesheet cho nhiều người, bộ phận theo dõi theo phân quyền nhằm bảo mật thông tin gốc và không bị rò rỉ data, dữ liệu nhạy cảm.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Sử dụng tính năng bảo vệ (protect) trong Googlesheet để phân quyền vùng ô chỉnh sửa cho từng người để cập nhật và làm việc chung

Trong một bảng tính Googlesheet với nhiều người cùng làm việc và có thể chỉnh sửa hay cập nhật thông tin, việc người này cập nhật vào khu vực của người khác trong bảng tính Googlesheet là không tránh khỏi, cách để phân quyền chỉnh sửa cho từng người trong một bảng tính như sau.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Gộp dữ liệu từ nhiều bảng tính (file) googlesheet vào một bảng tính tổng hợp bằng Query và Importrange

Gộp các dữ liệu từ nhiều file Googlesheet vào một bảng tính tổng hợp và có thể lọc dữ liệu một cách tự động bằng kết hợp IMPORTRANGE và QUERY để làm việc chung hay tạo báo cáo tự động.

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Thay đổi một chuỗi văn bản hay một loạt ký tự xác định của chuỗi văn bản bằng hàm SUBSTITUTE

Thay thế một chuỗi văn bản hay một đoạn văn bản, chuỗi ký tự xác định trong một chuỗi văn bản nhanh chóng với hàm Substitute

Cách xuống dòng trong google sheets hay Google bảng tính đơn giản

Sử dụng hàm query để tra cứu, lọc dữ liệu và kết nối các sheet, file dữ liệu trong googlesheet

lọc dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các sheet, các file googlesheet với nhau cũng như tạo báo cáo tự động bằng hàm query một cách nhanh chóng.