So sánh Exel và Power Bi

So sánh Exel và Power Bi

Excel là một công cụ tổng quát cho việc xử lý và quản lý dữ liệu với rất nhiều tính năng và công cụ hỗ trợ. Power BI là một công cụ mạnh mẽ cho việc thống kê và biểu diễn dữ liệu. Excel có thể sử dụng để tạo ra các giải pháp tích hợp mạnh mẽ với các công cụ khác, trong khi Power BI chủ yếu dùng cho việc phân tích dữ liệu.

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

DAX (Data Analysis Expressions) là một ngôn ngữ tính toán dùng để tạo các bảng và các tính toán trong Power BI. Nó cho phép người dùng tạo các biểu đồ, báo cáo và giải pháp phân tích dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. DAX cung cấp một loạt các hàm tính toán như tính tổng, trung bình, tỷ lệ, và hàm định dạng để giúp người dùng tạo các tính toán và biểu diễn dữ liệu một cách chính xác và thông minh.

Hàm CALCULATE trong Power Bi - Hàm DAX thường được dùng

Hàm CALCULATE trong Power Bi – Hàm DAX thường được dùng

Hàm Calculate là hàm được sử dụng thường xuyên và hiệu quả trong Power Bi, với nhiều cách sử dụng trong nhiều tình huống giúp bạn có thể thực hiện được trong nhiều ngữ cảnh, đưa ra nhiều điều kiện. Hàm Calculate trong Power Bi là hàm thường được sử dụng hiệu quả.

Phím tắt trong Power Bi sử dụng hữu ích cần phải biết

Phím tắt trong Power Bi sử dụng hữu ích cần phải biết

Các phím tắt trong Power bi sau sẽ là trợ thủ hữu ích trong quá trình sử dụng Power Bi một cách hiệu quả. Đây là các phím tắt thường sử dụng và bạn cần phải biết.

Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query...

Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query…

Trong quá trình thực hành xử lý số liệu, việc thực hành thông qua các dữ liệu thô và cần nguồn dữ liệu thực hành là cần thiết, các nguồn dữ liệu sau sẽ cung cấp file thực hành, file mẫu học tập về phân tích dữ liệu

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Việc nối nhiều bảng Query lại với nhau giúp kếp hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một bảng thống nhất giúp bạn thuận tiện hơn trong xử lý và phân tích với cách sau trong Power Query.