Danh mục: Power BI

Chia sẻ các kinh nghiệm và cách sử dụng các kiến thức cơ bản, nâng cao của Power BI trong xử lý số liệu và làm báo cáo.

Tháng Tư 1, 2023 Off

3 Cách tự học Power Query hiệu quả: Tài liệu và phương pháp học tốt nhất

By Anh bán hàng

Bài viết sẽ cung cấp cho người đọc các cách tự học hiệu quả Power Query miễn phí như xem video trên YouTube, đọc sách điện tử, tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bài viết cũng giới thiệu các khóa học trực tuyến tốt nhất để người đọc có thể nâng cao kỹ năng Power Query của mình. Từ đó, giúp người đọc có thể học Power Query một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tháng Một 29, 2023 Off

So sánh Exel và Power Bi

By Anh bán hàng

Excel là một công cụ tổng quát cho việc xử lý và quản lý dữ liệu với rất nhiều tính năng và công cụ hỗ trợ. Power BI là một công cụ mạnh mẽ cho việc thống kê và biểu diễn dữ liệu. Excel có thể sử dụng để tạo ra các giải pháp tích hợp mạnh mẽ với các công cụ khác, trong khi Power BI chủ yếu dùng cho việc phân tích dữ liệu.

Tháng Một 29, 2023 Off

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

By Anh bán hàng

DAX (Data Analysis Expressions) là một ngôn ngữ tính toán dùng để tạo các bảng và các tính toán trong Power BI. Nó cho phép người dùng tạo các biểu đồ, báo cáo và giải pháp phân tích dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. DAX cung cấp một loạt các hàm tính toán như tính tổng, trung bình, tỷ lệ, và hàm định dạng để giúp người dùng tạo các tính toán và biểu diễn dữ liệu một cách chính xác và thông minh.

Tháng Mười Một 16, 2022 Off

Hàm CALCULATE trong Power Bi – Hàm DAX thường được dùng

By Anh bán hàng

Hàm Calculate là hàm được sử dụng thường xuyên và hiệu quả trong Power Bi, với nhiều cách sử dụng trong nhiều tình huống giúp bạn có thể thực hiện được trong nhiều ngữ cảnh, đưa ra nhiều điều kiện. Hàm Calculate trong Power Bi là hàm thường được sử dụng hiệu quả.