Danh mục: Công cụ hỗ trợ

Tháng Tư 4, 2023 Off

Hướng dẫn chuyển tọa độ VN2000 lên Google Map Online một cách chính xác

By Anh bán hàng

Bài viết Hướng dẫn chuyển tọa độ VN2000 lên Google Map Online một cách chính xác cung cấp hướng dẫn chi tiết cho người đọc về cách chuyển đổi tọa độ VN2000 sang tọa độ Google Map và hiển thị trên bản đồ. Bài viết giải thích cách tải phần mềm chuyển đổi tọa độ, cách nhập dữ liệu tọa độ, và cách sử dụng Google Map API để hiển thị tọa độ trên bản đồ. Nội dung bài viết được trình bày một cách dễ hiểu và chi tiết, giúp người đọc có thể thực hiện các bước chuyển đổi tọa độ một cách chính xác và nhanh chóng.