Các dòng camera ngoài trời tốt nhất và thông minh bạn có thể tự lựa chọn để lắp an toàn tại nhà

Các dòng camera ngoài trời tốt nhất và thông minh bạn có thể tự lựa chọn để lắp an toàn tại nhà

Camera ngoài trời cần đảm bảo không chỉ là tính năng giám sát, bảo vệ mà còn phải chống chịu thời tiết tốt. Những dòng camera sau bạn nên lựa chọn để có thể bảo vệ và chăm sóc gia đình của bạn.

Các dòng camera ngoài trời tốt nhất và thông minh bạn có thể tự lựa chọn để lắp an toàn tại nhà

Cách lấy link chia sẻ hàng loạt các file trong thư mục của Google drive vào một file googlesheet

Cách lấy danh sách các file, đường link chia sẻ các file văn bản, hình ảnh, bảng tính, googlesheet, tài liệu, âm thanh…. trong thư mục google drive vào googlesheet hàng loạt và tự động.

Các dòng camera ngoài trời tốt nhất và thông minh bạn có thể tự lựa chọn để lắp an toàn tại nhà

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Từ các vị trí trên file exel hay googlesheet có tọa độ kinh độ và vĩ độ, bạn có thể dễ dàng đưa các vị trí này vẽ lên google map để có thể sử dụng nhằm dẫn đường, khảo sát, tạo các vị trí trong công việc của mình thông qua google my maps

Các dòng camera ngoài trời tốt nhất và thông minh bạn có thể tự lựa chọn để lắp an toàn tại nhà

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Cách thay đổi phần mềm mặc định khi chọn luôn luôn mở file trên điện thoại Samsung, Xiaomi, Oppo… dùng hệ điều hành Android