Thẻ: CALCULATE

Tháng Mười Một 16, 2022 Off

Hàm CALCULATE trong Power Bi – Hàm DAX thường được dùng

By Anh bán hàng

Hàm Calculate là hàm được sử dụng thường xuyên và hiệu quả trong Power Bi, với nhiều cách sử dụng trong nhiều tình huống giúp bạn có thể thực hiện được trong nhiều ngữ cảnh, đưa ra nhiều điều kiện. Hàm Calculate trong Power Bi là hàm thường được sử dụng hiệu quả.