Thẻ: dữ liệu dạng text

Tháng Bảy 28, 2023 Off

Hàm Left trong Power Query để lấy ký tự bên trái

By Anh bán hàng

Hàm LEFT trong Power Query là một công cụ mạnh mẽ, giúp bạn nhanh chóng lấy phần đầu của chuỗi mà chỉ cần vài bước đơn giản. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cụ thể để áp dụng hàm LEFT trong Power Query Editor, giúp tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu và tăng hiệu suất công việc.