Ghép các chuỗi ô theo cột hay dòng thỏa mãn điều kiện bằng textjoin trong exel

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Việc nối nhiều bảng Query lại với nhau giúp kếp hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một bảng thống nhất giúp bạn thuận tiện hơn trong xử lý và phân tích với cách sau trong Power Query.