Thẻ: importrange

Tháng Ba 7, 2023 Off

Importrange có điều kiện trong Google Sheets

By Anh bán hàng

Hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets cho phép bạn sao chép dữ liệu từ một bảng tính khác vào bảng tính hiện tại. Bạn có thể sử dụng hàm này để sao chép dữ liệu có điều kiện bằng cách sử dụng hàm QUERY hoặc hàm FILTER để lọc dữ liệu trước khi sao chép. Các điều kiện được xác định trong phần truy vấn của hàm QUERY hoặc trong phần điều kiện của hàm FILTER. Sau khi dữ liệu được lọc, bạn có thể sao chép nó bằng cách sử dụng hàm IMPORTRANGE như bình thường.

Tháng Bảy 31, 2022 Off

Cách dùng hàm importrange trong excel

By Anh bán hàng

Hàm importrange trong Exel được sử dụng đơn giản với các cách và phương pháp sau đây trong Exel để liên kết các dữ liệu, bảng tính từ các file khác nhau trong Exel