Các kỹ năng cơ bản hỗ trợ phương pháp GROW để huấn luyện và phát triển nhân sự

Mục tiêu SMART và cách viết mục tiêu đúng mô hình SMART nhất để bám sát mục tiêu hiệu quả

Có những khi bạn thực hiện mục tiêu nhưng không đạt được hoặc luôn bị trì hoãn trong thực hiện mục tiêu đó, cũng như chưa biết đã hoàn thành hay chưa, nguyên nhân do bạn chưa xác định hay xây dựng mục tiêu một cách rõ ràng, mô hình SMART sẽ giúp bạn hiện thực hóa mục tiêu tốt hơn.