Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Các công cụ giúp phân tích số liệu và làm báo cáo hay kế hoạch kinh doanh dễ sử dụng và tiếp cận

Công việc xử lý số liệu và phân tích dữ liệu để làm báo cáo và lập kế hoạch kinh doanh cũng như theo dõi tiến độ rất quan trọng, các công cụ này sẽ hỗ trợ rất tốt bạn trong công việc.