Các cuốn sách hay về nghệ thuật bán hàng mà bạn nên đọc

Các cuốn sách hay về nghệ thuật bán hàng mà bạn nên đọc

Bán hàng không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sự cảm thông, thấu hiểu, tạo sự chú ý và đưa đến quyết định mua hàng của khách hàng, các cuốn sách sau đây bạn nên đọc để phát triển hơn ở sự nghiệp bán hàng của bạn.

DISC trong bán hàng và ứng dụng DISC để thấu hiểu tính cách khách hàng.

DISC trong bán hàng và ứng dụng DISC để thấu hiểu tính cách khách hàng.

DISC là mô hình để hiểu tính cách và hành vi con người không chỉ trong tổ chức mà ngoài tổ chức, ứng dụng DISC trong bán hàng giúp bạn hiểu khách hàng hơn và mang lại cơ hội chốt đơn với khách hàng nhanh chóng, hiểu từng nhóm tính cách khách hàng giúp bạn có chiến lược hoặc kịch bản bán hàng hợp lý.

Công việc làm thêm làm cộng tác viên cho các ngân hàng phát triển ứng dụng với tiếp thị liên kết Accesstrade với thu nhập một ngày có thể từ 1 triệu trở lên

Công việc làm thêm làm cộng tác viên cho các ngân hàng phát triển ứng dụng với tiếp thị liên kết Accesstrade với thu nhập một ngày có thể từ 1 triệu trở lên

Chủ động trong công việc với việc làm cộng tác viên cho các ngân hàng phát triển ứng dụng ngân hàng chuyển đổi số, công việc mang lại thu nhập hơn 1 triệu mỗi ngày hoặc cao hơn nữa tùy vào năng lực của bạn.

Quy trình các bước bán hàng qua điện thoại tăng tỷ lệ chốt đơn hàng thành công.

Quy trình các bước bán hàng qua điện thoại tăng tỷ lệ chốt đơn hàng thành công.

Bán hàng qua điện thoại với thuận lợi có thể tiếp cận khách hàng vượt nhiều không gian địa lý và giảm thời gian di chuyển để tiếp cận khách hàng, tuy nhiên sẽ có các khó khăn nhất định nếu không có một quy trình bán hàng chặt chẽ.

7 bước quy trình bán hàng

7 bước quy trình bán hàng

Bảy bước bán hàng cơ bản mà các quy trình bán hàng nào cũng cần có để xây dựng một quy trình bán hàng bài bản.