Thẻ: xử lý chuỗi trong power Query

Tháng Tám 12, 2023 Off

Ghép nội dung các cột trong Power Query

By Anh bán hàng

Ghép Cột trong Power Query: Tối Ưu Hóa Dữ Liệu
Hướng dẫn về cách tận dụng chức năng ghép cột trong Power Query để kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Tìm hiểu cách sử dụng Power Query Editor, lựa chọn cột cần ghép, áp dụng hàm Text.Combine để kết hợp giá trị và tạo ra dữ liệu mới một cách hiệu quả.